Stavljanje anketa u grupne razgovore i prijedlozi za plaćanje (Chat Assist) nove su značajke koje su uvedene u Facebook Messenger aplikaciju. Što se tiče stavljanja anketa u grupne razgovore, tu je prilično jasno što se želi time postići.

Naprimjer, kod grupnih razgovora, može se postaviti pitanje prijateljima u vezi toga gdje bi bilo najbolje izaći na večeru ili za vikend. U pogledu prijedloga u vezi plaćanja (Chat Assist), sustav je izgrađen na stroju za učenje (ista tehnologija je prisutna i kod Chatbots).

Ta tehnologija ima mogućnost skeniranja poruka koje su poslane natrag i naprijed između vas i drugih korisnika, a Chat Assist će posredovati prilikom spominjanja bilo koje vrste uplata. Na taj način Chat Assist pomaže da se osiguraju uplate i da ne dođe do „zaborava“ kada treba izvršiti uplatu.

Kada je riječ o anketama, Facebook navodi kako se ova značajka uvodi za korisnike na Android i iOS platformama u SAD-u (Chat Assist samo u SAD-u). Inače, izrada ankete ne bi trebala biti teška i čini se kao lagan zadatak. Zanimljiva je činjenica kako će svatko onaj tko je već glasovao moći promijeniti svoju odluku (naravno, ako osjeti potrebu).

Ima nekih detalja koje Facebook ne objašnjava - kao što je maksimalan iznos opcija koje se mogu dodati u anketno pitanje. Facebook u ovom trenutku ne spominje kada će ove značajke biti predstavljene i u drugim zemljama.

ICT business