Hrvatski Telekom d.d. danas je putem Zagrebačke burze i svojh službenih stranica objavio da je potpisao ugovor s trgovačkim društvom RWE Hrvatska d.o.o., te time pokrenuo proces prijenosa svojeg segmenta poslovanja s električnom energijom na RWE Hrvatska d.o.o.
Predmetna transakcija nema utjecaja na način i cijenu pružanja usluge električne energije korisnicima Hrvatskog Telekoma, niti utječe na cijenu i pružanje ugovorenih telekomunikacijskih usluga, poručili su iz ove kompanije, te napomenuli kako je ova transakcija prijenosa podložna regulatornim odobrenjima, te će biti završena i detalji objavljeni tek po dobivanju svih potrebnih odobrenja.
 
Hrvatski Telekom na domaće je tržište distribucije električne energije ušao prije nešto manje od četiri godine i nudio je novim potrošačima značajne popuste u slučaju da prijeđu na njih kao pružatelja ove usluge i potpišu ugovor na 12 ili 24 mjeseca. [bug.hr]