Blockchain tehnologija seže u razne sfere i industrije. Neke su manje podložne disrupciji, a neke više. No što je s jednom od najvećih industrija svijeta, industrijom nafte i plina? U nastavku donosimo pregled.
 
Prema istraživanju IBISWorld, jedne od vodećih firma za poslovnu inteligenciju, totalni prihodi za industriju nafte i plina iznosili su blizu 2 bilijuna (2000 milijardi) USD u 2017. Ovaj sektor sačinjavaju korporacije koje istražuju, razvijaju i operiraju plinska i naftna polja te s ovim brojkama zauzimaju 2-3% globalnog BDP-a.

Nouriel Roubini, poznati ekonomist i profesor na Stern-u, vjeruje kako će nas zadesiti financijski krah čija će posljedica biti recesija veća od one 2008. godine. Smatra kako će pogoditi američka tržišta do 2020.-te godine.