Vizija

Stvaranje društva jednakih mogućnosti pristupa i korištenju suvremene tehnologije.

Misija

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ djeluje u cilju promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, prvenstveno putem održavanja radionica informatičke pismenosti svim dobnim skupinama. Svrha djelovanja Udruge je prevencija svih oblika ovisnosti, socijalna inkluzija osoba s invaliditetom, razvoj i unapređenja kvalitete života djece, mladih i osoba starije životne dobi.

Ciljevi

1.      Povećanje informatičke pismenosti svih dobnih skupina

2.      Poticanje neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

3.      Povećanje broja osoba koje posjeduju osobno računalo

4.      Socijalna inkluzija osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina

5.      Unapređenje kvalitete života djece, mladih i osoba starije životne dobi

6.      Borba protiv svih oblika ovisnosti

7.      Izgradnja suradnje i partnerstava s organizacijama civilnog društva

8.      Promicanje volonterstva

Vrijednosti kojima se Udruga vodi

 • Odgovornost

 • Transparentnost

 • Timski rad

 • Djelovanje za opće dobro

 • Demokratski način odlučivanja

 • Inovativnost    

 • Solidarnost

Opis Udruge

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je 6. srpnja 2001. godine u cilju promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.

Djelatnosti Udruge su:

 •  Popunjavanje slobodnog vremena mladih u smislu prevencije i borbe protiv ovisnosti
 • Savladavanje i vježbanje tehnike rada na računalu
 • Organiziranje tečajeva (za svoje članstvo) iz različitih područja primjene računala
 • Organiziranje tečajeva za sastavljanje i popravak računala
 • Organiziranje akcija od humanitarnog značaja, u cilju prikupljanja i podjele  potrebitima
 • Zaštita okoliša uz recikliranje elektronske oprema u cilju obnove i ponovne upotrebe
 • Organiziranje tribina i seminara o štetnosti elektronskog otpada te razvijanju svijesti kod  mladih o gospodarenju i zbrinjavanju elektronskog otpada
 • Organiziranje prikupljanja, obnove i podjela elektronske opreme za potrebe osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kao i osobama i ustanovama koje su u potrebi
 • Okupljanje i udruživanje osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, njihovih roditelja i drugih zainteresiranih građana radi zaštite i promicanja prava, te razvoja i unapređenja kvalitete života osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 • Organiziranje seminara, radionica, tečajeva i programa za osobe s invaliditetom
 • Organizacija natjecanja iz područja informatike
 • Organizacija proslava prigodnih datuma za članove ORR i članove njihovih obitelji
 • Suradnja s ustanovama iz područja socijalno-zdravstvene zaštite, obrazovanja i rehabilitacije u vezi s unapređenjem kvalitete života osoba s invaliditetom, osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s problemom ovisnosti
 • Poticanje suradnje s drugim udrugama u zemlji i inozemstvu, te fondacijama i zakladama
 • Organizira i obavlja informativnu i izdavačku djelatnost sukladno Zakonu  u okviru svoje djelatnosti
 • Izrada web stranica, portala i drugih oblika Internet informiranja
 • Izrada video produkcije
 • Rehabilitacija i socijalno integriranje ovisnika putem radionica predavanja i ostalih radnookupacijskih aktivnosti
 • Omogućavanje izvršavanja rada za opće dobro na slobodi u skladu s važećim propisima
 • Izdavanje časopisa i ostale literature iz svoje djelatnosti, te suradnja s elektronskim, tiskovnim i drugim medijima na angažiranim tekstovima i prilozima

Udruga kao i njezini članovi su protiv:

 • da postoje mladi ljudi i djeca kojima roditelji ne mogu osigurati računalo, a da im se ne pokuša pomoći
 • da mladi ljudi svoje slobodno vrijeme koriste tražeći svoj identiteta u alkoholu, cigareti, drogi ili nasilnom ponašanju
 • da mladi s mentalnim poteškoćama imaju osjećaj usamljenosti i depresije jer otežano komuniciraju s društvenom sredinom, u čemu im je računalo od velike  pomoći
 • da mlade osobe s invaliditetom i teško pokretne osobe ostaju usamljene u svojim domovima bez da im se pruži mogućnost informatičkog obrazovanja, jer je to za njih često i jedina mogućnost uključenja u komunikaciju sa zajednicom
 • da se ne pruži osobama starije životne dobi da izađu iz zatvorenih prostora i da upoznaju komunikaciju putem računala te tako ostanu u svakodnevnom kontaktu s fizički odsutnim prijateljima i obiteljima
 • da bacamo računala koja još dugo mogu biti od koristi onima koji ga ne mogu priuštiti, u zemlji u kojoj je jedva 50% stanovništva djelomično informatički pismeno.

Otvorena računalna radionica jedinstvena je po tome što:

 • Znamo da „svako računalo ima svog korisnika“, tako da spašavamo otpisana računala da ne završe na otpadu i ne zagađuju okoliš, nego postanu „obnovljivi izvor znanja“
 • Znamo da je „računalo obnovljiv izvor znanja“,  jer smo obnovili darovali 9859 računala širom RH, koja zbog tehnološkog napretka nisu više koristila raznim Ministarstvima, Uredima, tvrtkama i agencijama, te kao takvom produžili mu vijek trajanja i korištenja.
 • Smatramo da „računala trebaju biti dostupna svima“, te ih darujemo ranjivim skupinama društva, koje nisu u stanju pribaviti računala na drugi način, te kroz obuku dajemo svima informatičku pismenost, odnosno - novi prozor u svijet!