Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo.  Predsjedništvo čini pet članova. Predsjedništvo je izvršni i operativni kolegijalni organ. Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi njihovim radom. 

Predsjedništvo ima slijedeće zadaće:

  • Bira i mijenja tajnika Udruge
  • Bira i mijenja blagajnika 
  •  Saziva Skupštinu 
  •  Utvrđuje prijedloge programa rada, Statuta i drugih akata koje podnosi Skupština na razmatranje i usvajanje.
  •   Brine se o izvještaju usvojenih planova i programa
  • Podnosi izvještaj Skupštini

 

Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik najmanje jednom u tri mjeseca. Odluke se donose većinom glasova svih članova Predsjedništva.  Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Skupštini. Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.  

 Predsjedništvo Udruge čine:

1. Mladen Plazibat - predsjednik
2. Suzana Ceboci - tajnica Udruge
3. Ivica Ključa - član
3. Jovanka Grahovac - članica
4. Josip Kapraljević - član
5. Neven Validžić - član
6. Franjo Acketa - član
 
Nadzorni odbor:
Nadzorni odbor Udruge čine:
1. Vera Podhraški - predsjednica odbora
2. Borka Plazibat - članica
3. Aleksandar Milošević - član