Naučili smo nešto za budućnost

Nema slika

Vizija

Stvaranje društva jednakih mogućnosti pristupa i korištenju suvremene tehnologije.

Misija

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ djeluje u cilju promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, prvenstveno putem održavanja radionica informatičke pismenosti svim dobnim skupinama. Svrha djelovanja Udruge je prevencija svih oblika ovisnosti, socijalna inkluzija osoba s invaliditetom, razvoj i unapređenja kvalitete života djece, mladih i osoba starije životne dobi.

Ciljevi 

  1. Povećanje informatičke pismenosti svih dobnih skupina
  2. Poticanje neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja
  3. Povećanje broja osoba koje posjeduju osobno računalo
  4. Socijalna inkluzija osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina
  5. Unapređenje kvalitete života djece, mladih i osoba starije životne dobi
  6. Borba protiv svih oblika ovisnosti
  7. Izgradnja suradnje i partnerstava s organizacijama civilnog društva
  8. Promicanje volonterstva